Leczenie depresji przez psychiatrę

Leczenie depresji wymaga odpowiedniego podejścia i motywacji. Pacjent który wierzy w poprawę swojego stanu zdrowia i ma silną wolę, zdecydowanie szybciej wyzdrowieje i będzie dla niego łatwiej przejść proces leczenia. Depresję jest stosunkowo łatwo wyleczyć, lecz należy szybko zareagować. Aby skutecznie zacząć kurację należy zgłosić się do psychoterapeuty, lub jeśli sprawia to kłopot można udać się do lekarza rodzinnego, lub psychologa, który orzeknie czy faktycznie mamy depresję i czy niezbędna jest konsultacja psychiatryczna. Należy jednak wybrać odpowiedniego, sprawdzonego psychiatrę, który dostosuje odpowiednie leczenie według objawów. Objawy które świadczą o depresji to między innymi złe samopoczucie, bezsenność, przewlekły ból ,bądź myślenie depresyjne. Gdy zachowanie, bądź stan zdrowia osoby z depresją budzi niepokój należy jak najszybciej poddać ją badaniom, szczególnie jeśli pojawiają się u takiej osoby myśli samobójcze. Psychiatra dostosowuje się indywidualnie do pacjenta ,oraz między innymi ocenia stan psychiczny pacjenta, dotychczasowe leczenie, oraz nasilające się myśli samobójcze. Psychiatra może zaproponować psychoterapię, która wraz z leczeniem farmakoterapią przynosi najlepszy efekt. Terapia ma pomóc w zrozumieniu choroby, radzeniu sobie z nią, zniwelowaniu objawów choroby oraz poprawę samopoczucia pacjenta. Im szybciej chory rozpocznie terapię , tym szybciej będzie widać efekty. Leczenie może odbywać się indywidualnie bądź w grupie. Istnieje wiele form terapii, z czego wyróżnia się między innymi terapię psychodynamiczną, mającą na celu zmianę sposobu myślenia i postępowania pacjenta. W trakcie takiej terapii analizowane są wydarzenia z dzieciństwa i próba znalezienia źródła problemu. Inną formą leczenia depresji jest terapia interpersonalna ,gdzie psychiatra analizuje relacje społeczne oraz relacje z krewnymi. Niezbędne dla osoby z depresją jest wsparcie i pomoc ze strony lekarza, a szczególnie ważą rolę odgrywają bliscy chorego.

Be the first to comment

Leave a Reply